مرکز توزیع پارچه نمدی کرمان

مرکز توزیع پارچه نمدی قزوین، تبریز و غیره دقیقا در کدام شهر های ایران می باشد؟

پارچه نمدی ها در کدام شهر های ایران به طور عمده تولید می شوند؟

یک نمونه از شهر های ایرانی که دارای کارگاه های تولیدی بسیاری در زمینه تولید پارچه های نمدی هستند.

و قیمت عمده پارچه نمدی را مشخص می کند شهر تبریز می باشد.

که در این کارگاه ها انواع مختلفی از پارچه ها را در رنگ هایی متفاوت تولید می کنند. این پارچه ها در مراکز توزیعی که در شهر های مختلف است در بازار ها پخش می شوند.