نمد سنتی در گدازه های کوه آتشفشانی در اروپا پیدا شد!

نمد سنتی در گدازه های کوه آتشفشان پیدا شد که طبق تحقیقات مشخص شد که این نمد از طریق گدازه ها از کوه خارج شده و به اطراف پرت شده است. در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

نمد سنتی از پشم بز بافته می شود و اصالت این کالا به عشایر ایران بر می گرد و قیمت نمد سنتی در بسیاری از نمایشگاه های صنایع دستی بسیار بالا می باشد و این خود به دلیل دست بافت بودن این محصول است.

در گیلان هم نوعی نمد سنتی تولید می شود که ضد رطوبت می باشد و در فصل سرما رطوبت را به خود نمی گیرد. نمد سنتی گیلان دارای سابقه ی چندین ساله دارد و در بافت سنتی این شهر بسیار دیده می شود.

نمد سنتی با طرحهای مختلفی موجود می باشد که طرح قالب این نمد، بوته جغه می باشد و فروش نمد سنتی بیشتر بین افرادی که در خارج از ایران ساکن هستند، به چشم می خورد.