نمد 1000 ساله درسیاره زهره کشف شد!

در سیاره زهره نوعی نمد کشف شده است که متعلق به 1000 سال قبل می باشد.

و ساختار این نمد توسط باستان شناسان مورد بررسی قرار گرفته است.با آراد برندینگ همراه باشید.

نمد یکی از قدیمی ترین هنرهای مردم ایران می باشد که بازتاب آن را می توان در بافت.

فرش ایرانی یافت.نمد سنتی کرمانشاه بسیار معروف می باشد و برای زیبایی منزل می توان ازآن استفاده نمود.

نمدسنتی بافته شده دارای نقشهای مختلف می باشد.

که هرکدام متعلق به منطقه ی جغرافیایی خاصی از ایران است.

قیمت نمد سنتی با توجه به نقوش آن مشخص می شود.